About This App

Din il-mobile app tinġieb lilek esklussivament mill-Kunsill Lokali tal-Birgu. Miġjuba bl-iskop uniku li sservi lill-komunità lokali. Fi ħdan l-app, għandek issib numru ta’ karatteristiċi li jgħinu biex jagħtuk servizz aħjar. Dawn jinkludu: –

* inFORMana – sistema li tagħti s-setgħa lill-komunità biex tgħin lill-Kunsill jagħti servizz saħansitra aħjar.

* Skart Goff – issa tista’ t’ordna il-ġbir ta’ skart goff direttament mill-mobajl tiegħek.

* Skart WEEE – għal-iġbir ta’ skart tal-elettriku u elettroniku.

Jekk tixtieq, issuġġerixxi kwalunkwe żidiet jew modifiki li tħoss li se jibbenefikaw lill-komunità tal-Birgu.

This mobile app is brought to you exclusively by Il-Birgu Local Council. It is here for the sole purpose of serving the local community. Within the app, you will find a number of features to help to give you a better service. These include:-

* inFORMana – a system to empower the community to help the Council give an even better service.

* Bulk Refuse – now you can request the collection of your bulky items directly and without fuss.

* WEEE Refuse – for the collection of electrical and electronic bulky items.

Please feel free to suggest any additions or modifications that you feel will benefit the community of Birgu.